FANDOM


Grecy, Romejowie - naród pochodzenia indoeuropejskiego. Tworzące go plemiona przybyły na teren Hellady w II tysiącleciu przed naszą erą.

Nazwa własna Edytuj

Najbardziej powszechne jest używanie nazwy Rzymianie (Ῥωμαῖοι), a wśród mieszkańców południowej Hellady - Helleni, rzadziej stosuje się określenie Grecy (Γραικοί).

Historia Edytuj

W starożytności Grecy dzielili się na wiele plemion, wśród których wyróżnia się kilka podstawowych grup: plemiona północno-zachodnie, do których zaliczali się Dorowie, następnie Jonowie i Achajowie (w tym Arkadyjczycy, Eolowie, Tessalowie, Beoci i Grecy z Cypru). Prawdopodobnie w czasie inwazji Dorów skolonizowali wybrzeże Azji Mniejszej, wywierając od tego czasu znaczny wpływ na kulturę innych ludów tego półwyspu. W VII i VI w. p.n.e. skolonizowali znaczną część basenu Morza Śródziemnego i Czarnego, przede wszystkim Sycylię i południową Italię. Od czasu podbojów Aleksandra Wielkiego rozprzestrzenili się na Bliskim Wschodzie, w licznych miastach między Egiptem (Aleksandria) a Baktrią. Grecy dzięki morskim podróżom i kolonizacji zetknęli się z cywilizacjami Wschodu, od których przejęli wiele osiągnięć. Po wojnach perskich ich stosunek do innych ludów uległ zmianie. Zaczęli uważać ich za barbarzyńców - ludzi niższego rzędu.

Czasy nowożytne Edytuj

Obecnie Romejowie skupiają się na terenie Azji Mniejszej, Tracji, Macedonii, Epiru i Hellady, tam są ludnością autochtoniczną. Zamieszkują również tereny Bliskiego Wschodu, szczególnie Egiptu, okolice Kartaginy i Trypolisu, jak również Sycylię, Kalabrię i Apulię. Oprócz tego żyją w koloniach cesarstwa w Indiach, Hongkongu i Karaibach.

Szczególną grupą Romejów są Pontyjczycy - grupa etniczna, z którą utożsamia się mniej więcej 3,5 miliona mieszkańców Pontu. Posługują się językiem pontyjskim zbliżonym do standardowego języka greckiego.
Narody zamieszkujące Cesarstwo Rzymian
od 10 milionów GrecyAsyryjczycySyryjczycyKoptowieOrmianieItalijczycySłowianie
do 10 milionów GrieszePolacyBerberowieArabowieTuaregowieGruziniTatarzy